OFF Label Experts to pasjonaci, chcący dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, którzy - zainspirowani wizjonerstwem, pracą i sztuką Leonarda da Vinci - patrzą na człowieka jak na dzieło doskonałe.

Osiągnięcie najwyższego poziomu sztuki lekarskiej wymaga ciągłego kształcenia się i wymiany wiedzy. Dlatego OFF Label regularnie organizuje sympozja, konferencje, kongresy i szkolenia.  Zatoka Piękna objęła wydarzenia OFF Label Patronatem Medialnym.