Doktor Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, tworzonego przez ponad 1700 lekarzy, został wybrany na stanowisko prezesa Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (Union Internationale de Médecine Esthétique – UIME) z siedzibą w Paryżu, zrzeszającej 32 kraje europejskie i pozaeuropejskie, której celem jest zgromadzenie na całym świecie, w ramach jednego programu naukowego, lekarzy i techników różnych specjalności, których łączy wspólne zainteresowanie – medycyna estetyczna.

 

Wybory prezydenta UIME zostały przeprowadzone podczas odbywającego się w Warszawie, w dniach 26-29 września, XXII Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej. Po raz pierwszy tej rangi impreza zlokalizowana była w naszym kraju. Organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, a patronem Międzynarodowa Unia Medycyny Estetycznej (Union Internationale de Médecine Esthétique – UIME). Nominacja na prezesa UIME to efekt bardzo ciężkiej i wieloletniej pracy doktora Andrzeja Ignaciuka, który jest jednym z najbardziej cenionych specjalistów i prekursorów medycyny estetycznej w Polsce.

 

O Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej

UIME powstało już ponad 40 lat temu – medycyna estetyczna narodziła się we Francji w 1973 r., wraz z założeniem Francuskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej przez Jean-Jacquesa Legranda, doktora endokrynologii z Paryża. Wkrótce potem powstało Belgijskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej (1974), promowane w Brukseli przez belgijskiego dermatologa – Michela Delune. Następnie w Rzymie doktor Carlo Alberto Bartoletti – kardiolog, gastroenterolog, gerontolog i geriatra, założył Włoskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej (1975). W Hiszpanii Towarzystwo Medycyny Estetycznej  powstało w 1976 r. W tym samym 1976 roku z inicjatywy towarzystw z Paryża, Brukseli, Rzymu i Barcelony założono Union Internationale de Médecine Esthétique (UIME) z siedzibą w Paryżu. Obecnie w skład tego międzynarodowego stowarzyszenia wchodzą 32 kraje europejskie i pozaeuropejskie. Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging miało swoje początki w 1993 r. Wśród jego pomysłodawców i założycieli był doktor Andrzej Ignaciuk.

Będziemy koncentrować się na wzmocnieniu współpracy między poszczególnymi organizacjami na świecie – mówi doktor Andrzej Ignaciuk. – Chciałbym też we współpracy z towarzystwami lekarskimi związanymi z tą dziedziną, ale także reprezentującymi inne specjalności, wspierać proces ujednolicenia kształcenia w medycynie estetycznej. Chodzi m.in. o promowanie i wspieranie wizji medycyny estetycznej opartej na faktach, budowanej na podstawie Evidence Based Medicine. Chcemy uczynić medycynę estetyczną może nieco mniej błyszczącą, ale za to solidniejszą – dodaje.

Wybór doktora Andrzej Ignaciuka na prezesa UIME to docenienie wieloletniego wkładu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w rozwój tej gałęzi medycyny. Polska organizacja liczy ponad 1700 członków i jest jednym z najliczniejszych krajowych towarzystw na świecie.

 

dr Andrzej Ignaciuk

Dr Andrzej Ignaciuk może poszczycić się licznymi zasługami dla rozwoju medycyny estetycznej w Polsce i na świecie. Jest jednym z inicjatorów i założycieli Sekcji Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, które powstało w 1993 roku. To w 2009 roku zostało przekształcone w Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Ant-Aging PTL (PTMEiAA) – dr Ignaciuk jest jego prezesem. Obecnie PTMEiAA zrzesza ponad 1700 lekarzy. W 2002 roku dr Ignaciuk stworzył trzyletnią Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej PTL, gdzie do tej pory wykształciło się już ponad 600 lekarzy medycyny estetycznej. Dr Andrzej Ignaciuk pracuje z najlepszymi lekarzami z całego świata – prowadzi liczne kursy organizowane wspólnie z dr Philippe Deprez, dr Romulo Mene i dr Eduardo Kruligiem.