Implantologia stomatologiczna należy obecnie do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, dla tych wszystkich pacjentów, u których z różnych przyczyn (m.in. próchnica, wypadek) - doszło do częściowej bądź całkowitej utraty uzębienia. Jednym ze sposobów rekonstrukcji uśmiechu są implanty zygomatyczne - rewolucja we współczesnej stomatologii.

 

Główną rolą implantów stomatologicznych jest funkcjonować na zasadzie „naturalnego” uzębienia - zarówno pod względem mechanicznym jak i fizjologicznym.

Ważne! Implantologia zastępuje a także uzupełnia tradycyjne metody protetyczne.

 

Implant, czyli…

Wszczepy (implanty), najczęściej są wykonane z tytatnu, który jest materiałem w pełni dostosowującym się do organizmu.

Ważne! Nie wywołuje reakcji alergicznych.

Implanty zygomatyczne są implantami „do zadań specjalnych” - mówi lek. dent. Agnieszka Sicińska. Wprowadzono je w latach 90 - tych ub. w. Nazwa Zygoma, pochodzi od łacińskiego processus zygomaticus, czyli wyrostka jarzmowego czaszki (jest to struktura anatomiczna czaszki).

Implanty zygoma były zaprojektowane po to, aby odtwarzać zęby trzonowe w przypadkach zaniku kości w miejscu zębów trzonowych. Sięgają od miejsca np. zęba szóstki, idą przez pustą zatokę szczękową aż do wyrostka jarzmowego czaszki. Są alternatywą dla zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej - wyjaśnia dentystka.

Implanty charakteryzuje trwałość, wytrzymałość oraz bezpieczeństwo. Ich zastosowanie pozwala odbudować mechanizm żucia, umożliwiając tym samym pacjentowi na powrót normalne funkcjonowanie.

Wszczepy tego rodzaju stosuje się zazwyczaj przy znacznych zanikach kości. Umożliwiają wykonanie uzupełnień protetycznych bez konieczności zastosowania trudnych zabiegów chirurgicznej odbudowy kości (wiąże się to z reguły z potrzebą przeszczepów kości własnych m.in. z talerza biodrowego, kości żuchwy).

Ważne! Zabieg z użyciem implantów zygomatycznych zwiększa bezpieczeństwo oraz powodzenie leczenia, skracając również znacznie jego czas.

Niezmiernie istotna jest także strona stricte estetyczna - odtworzenie pierwotnej „urody” uśmiechu, wpływa w sposób zdecydowany na samopoczucie poprawiając tym samym komfort pacjenta.

 

Procedura zabiegu

Implanty zygomatyczne należą do długich implantów (5 - 7 cm) długości - wprowadza się je w odcinki boczne w okolicę łuku jarzmowego szczęki.

Implanty zygomatyczne
fot. nobelzygomat

Przed zabiegiem implantolog przeprowadza szczegółowy wywiad lekarski z oceną stanu zdrowia pacjenta. Ponadto stan jamy ustnej, zębów, dziąseł i tkanki kostnej w obszarze, w którym planowany jest wszczep.

Czynniki, na które należy zwrócić uwagę przed zabiegiem to:

  • szczegółowe zbadanie zatok szczękowych i eliminacja wszelkich stanów zapalnych jak i patologii
  • dokładne badanie radiologiczne zatok oraz ich okolic ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, w którym planowany jest wszczep 
  • sposobność wprowadzenia, co najmniej dwóch klasycznych implantów w części przedniej
  • możliwość uzyskania prawidłowej, zrównoważonej okluzji w wykonanej rekonstrukcji protetycznej

Jak podkreśla dr Sicińska, zabieg osadzenia implantów tego typu jest procedurą rozległą. Nie może być przeprowadzany ambulatoryjnie, jak ma to miejsce przypadku standardowych wszczepów - jedynie w sali operacyjnej i pełnej narkozie.

Zabieg polega na wprowadzeniu implantów do kości policzkowych pod odpowiednio dużym kątem, dzięki czemu możliwe jest, aby uzupełnienie protetyczne jednego łuku zębowego oparte było w całości tylko na dwóch implantach.

Ważne! U pacjentów z całkowitym bezzębiem, w większości przypadków przeprowadza się zabieg techniką „All-on-4” - wykorzystuje się cztery śruby, na których montuje się uzupełnienie protetyczne.

Implanty zygomatyczne bardzo trudno jest umieścić w pozycji perfekcyjnej z punktu widzenia protetyki - zaznacza specjalistka. Znacznie wygodniejszym, mniej obciążającym pacjenta i bardziej precyzyjnym zabiegiem jest rekonstrukcja kości tzw. podniesienie dna zatoki szczękowej i zwyczajne implanty.

Pozytywnym aspektem zabiegów z zastosowaniem implantów zygomatycznych jest fakt, że są one od razu na tyle stabilne, że możliwe jest natychmiastowe zamocowanie na nich odbudowy protetycznej (m.in. korony). W przypadku implantów tradycyjnych, wymagany jest okres nawet do 6 miesięcy - tyle potrzeba na ustabilizowanie wszczepu poprzez proces jego zrośnięcia z kością. Dopiero wtedy możliwa jest odbudowa protetyczna.

Komentarz eksperta

lek. stom. Agnieszka Sicińska
lek. stom. Agnieszka Sicińska
Implanty zygoma znajdują obecnie zastosowanie w przypadkach bardzo skomplikowanych, typu utrata kości w wyniku guza nowotworowego, kiedy nie ma możliwości odtworzenia kości. Uczestniczyłam w zabiegu osadzania implantów zygoma. Jest to nazwałabym ostatnia deska ratunku.

 

Rozwój implantów zygomatycznych stanowi rzadką alternatywną metodę rehabilitacji protetycznej, przy pomocy uzupełnień stałych, bez potrzeby stosowania skomplikowanych procedur chirurgicznych.

Przy pisaniu artykułu posiłkowałam się: C. Drago, T. Peterson „Implanty Dentystyczne”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd.1, Warszawa 2014 rok, K. T. Śliwowoski „Implanty krok po kroku część 2 Żuchwa”, Wydawnictwo Kwintesencja, wyd.1, Warszawa 2006 rok, studiose.med.pl, stomatologianaksiezymmlynie.pl, zgryz.lodz.pl