Implanty stomatologiczne są rodzajem protez zastępujących naturalne uzębienie. Wyglądem przypominają rodzaj niewielkich sztyftów lub śrub, które mocuje się w otworach wywierconych w szczęce lub żuchwie. Po zespoleniu z kością implanty stanowią podstawę dla uzupełnień protetycznych ruchomych (protezy płytowe - pot. sztuczna szczęka) lub stałych (korony protetyczne, mosty).


Rodzaje implantów stomatologicznych, czyli tzw. systemy implantów

Na rynku dostępnych jest kilkaset rozwiązań oferowanych przez konkurujące ze sobą firmy m.in.: Cortex-Dental implants, Dentsply Implants, SGS, Alpha Bio Tec, MIS Implants Technologies Ltd. Każdy z czołowych producentów implantów stara się nie tylko spełnić najsurowsze normy dotyczące bezpieczeństwa, ale także odróżnić swój produkt od produktów konkurencji poprzez stosowanie opatentowanych rozwiązań oraz dodatkowych gwarancji udzielanych stomatologowi lub bezpośrednio pacjentowi. Implanty mogą różnić się kształtem, fakturą powierzchni, użyciem dodatkowych pokryć sprzyjających zespoleniu z kością. Firmy produkujące implanty są także producentami uzupełnień protetycznych stanowiących nadbudowę mocowaną na implantach. Całość oferty jednej firmy nazywana jest systemem implantów.

Z czego wykonane są implanty? Czyli tytan kontra cyrkon

Nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań, ale nadal na rynku dominują protezy tytanowe, które zyskały w ostatnich latach konkurencje w postaci implantów wykonanych z cyrkonu.

Implanty tytanowe. Tytan to lekki, odporny na korozje metal o dużej wytrzymałości mechanicznej. Wykonane z niego protezy charakteryzują się żywotnością i są stabilne, dzięki czemu nie ulegają wysunięciu czy odchyleniu w czasie gryzienia pokarmów. Ich zespolenie z tkanką kostną może być dodatkowo stymulowane użyciem membran pokrywających powierzchnię implantu. Obecne prace nad tego typu powłokami są daleko zaawansowane i dotyczą nawet rozwiązań nanotechnologicznych (obejmujących struktury na poziomie pojedynczych cząsteczek). W czystej postaci tytan jest neutralny dla organizmu ludzkiego, dlatego wykonane z niego implanty rzadko są odrzucane i nie powinny wywoływać uczuleń. W prasie fachowej można jednak spotkać się z doniesieniami o alergiach na różnego rodzaju stopy tytanu (tytan z domieszkami wanadu, aluminium).

Implanty cyrkonowe. Cyrkon należy do grupy pierwiastków nazywanych metalami przejściowymi, natomiast używany do wytwarzania protez dwutlenek cyrkonu jest tworzywem ceramicznym. Zaletą tlenku cyrkonu jest nie tylko duża wytrzymałość mechaniczna i sprzyjająca estetyce barwa (bliska naturalnemu kolorowi zębów), ale także tzw. wysoka biozgodność, co oznacza, że materiał ten nie uczula, a protezy wykonane z jego użyciem są dobrze przyjmowane przez organizm i łatwo wiążą się z kością. Można jednak spotkać się z opiniami, że implanty cyrkonowe wykazują się mniejsza stabilnością.

Przebieg implantacji

Konsultacja i leczenie dodatkowe. Wstawienie implantów stomatologicznych jest zabiegiem wieloetapowym, poprzedzonym dokładnymi badaniami lekarskimi. Specjalista musi znać ogólny stan zdrowia pacjenta, wykluczyć infekcje w obrębie jamy ustnej, a także ustalić gęstość tkanki kostnej, która będzie podtrzymywała implant. Pacjent może być poproszony o wykonanie badań dodatkowych, a także zobowiązany do podjęcia leczenia. Zdarza się, że przed wszczepieniem implantów przeprowadza się zabiegi mające na celu odbudowę kości szczęki lub żuchwy. W czasie konsultacji stomatolog informuje pacjenta o możliwościach oraz pomaga mu w wyborze implantu i osadzanej na nim nadbudowy (koronki protetycznej lub innego rodzaju protezy).

Wszczepienie implantu i okres wiązania się z kością. Wszczepianie implantów jest zabiegiem trwającym od 30 minut do kilku godzin i wykonywanym zazwyczaj przy znieczuleniu miejscowym. W czasie zabiegu chirurg-stomatolog nawierca w kości otwór, do którego zostaje wprowadzony implant. Gdy implant zostanie ustabilizowany, chirurg zszywa ranę. Implant pozostaje zakryty błoną śluzową na czas jego wiązania się z tkanką kostną, co trwa od 3 (dla implantów umiejscowionych w żuchwie) do 6 miesięcy (dla implantów umiejscowionych w szczęce).

Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej. W stosownym terminie, gdy lekarz stwierdzi, że implant prawidłowo wiąże się z kością, zostaje przecięta błona śluzowa, a do implantu przymocowuje się tzw. śrubę gojącą. Śruba gojąca jest elementem, który ma przygotować miejsce dla uzupełnienia protetycznego instalowanego na bazie implantu.

Założenie uzupełnienia protetycznego. Po wygojeniu się rany (trwa to ok. 2 tygodni), stomatolog przystępuje do założenia uzupełnienia protetycznego. W czasie pierwszej wizyty pobierany jest wycisk protetyczny obejmujący przyległe oraz przeciwstawne zęby, na którego podstawie technicy opracowują koronę protetyczną lub inny rodzaj nadbudowy.