W związku ze wzmożonym okresem zachorowań na infekcje dróg oddechowych oraz realnym zagrożeniem spowodowanym rozwojem koronawirusa (infekcji COVID-19) na świecie, jak również w ostatnich dniach w Polsce, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne opublikowało zalecenia dla lekarzy stomatologów. Poniżej przekazujemy jego treść.


Na podstawie literatury fachowej oraz komunikatów organów sanitarnych PTS zaleca:

Zwrócenie uwagi na stan ogólny zdrowia pacjenta oraz poszerzenie wywiadu o objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem oraz wywiad w kierunku podróży zagranicznych do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu oraz obszarów o potwierdzonej transmisji wirusa.

W przypadku wystąpienia podejrzenia o zakażenie dołączmy algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego (nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). 

Rozważenie konieczność wykonania planowego zabiegu stomatologicznego w szczególności u pacjentów wykazujących objawy kliniczne takie jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem.

W przypadku planowych przyjęć pacjentów oraz wykonywania innych czynności należy zwrócić szczególną uwagę na dotykanie okolic oczu, nosa i ust celem minimalizacji ryzyka zarażenia. 

Częste mycie i dezynfekcję rąk oraz powierzchni płaskich w gabinetach stomatologicznych.

Zawsze, przed koniecznym zabiegiem stomatologicznym, należy stosować płukanie jamy ustnej środkiem antyseptycznym w rozworze ciepłej wody – powyżej 27 stopni Celsjusza (UNICEF).

Podczas kontaktu z pacjentem stosować osobiste środki ochrony twarzy takie jak maseczki, okulary ochronne itp.

Szczególną ostrożność należy wykazać u pacjentów stomatologicznych przyjeżdżających z krajów ościennych i/lub odległych (turystyka medyczna), rozważając konieczność wykonania w danym terminie zabiegów.

W celu zachowania wszelkich środków ostrożności w klinikach i gabinetach stomatologicznych zaleca się przeprowadzenie spotkania instruktażowego dla personelu medycznego, w tym higienistek, asystentek i rejestracji medycznych wykonujących zabiegi stomatologiczne na zlecenie lekarzy stomatologów.

źródło: pts.net.pl 

 

Przypominamy, że Główny Inspektor Sanitarny w dniu 2 marca wydał specjalny komunikat: 

"Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne."