Targi KRAKDENT 2020 - komunikat dot. zagrożenia koronawirusem  Targi KRAKDENT 2020 - koronawirus
mat. prasowe Krakdent

Organizatorzy Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2020, które odbędą się 12-14 marca, opublikowali komunikat odnoszący się do sytuacji wywołanej przez koronawirusa COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 
Szanowni Państwo,
 
Targi w Krakowie bardzo poważnie podchodzą do sytuacji związanej z zachorowaniami na koronawirusa na świecie, a w szczególności w krajach europejskich. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i śledzimy komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz agendy rządowe.

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników targów ma dla nas najwyższy priorytet. Dlatego, zdając sobie sprawę ze skali potencjalnego zagrożenia, wdrażamy na Targach Stomatologicznych KRAKDENT® szereg zabezpieczeń i zapewnimy najwyższy standard higieny.

Jak wiadomo, w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronowirusa może pomóc odpowiedzialne podejście do zalecanych przez WHO i GIS środków ostrożności oraz stosowanie się do - szczególnych w tej sytuacji - zasad higieny. Dlatego w czasie targów podniesiemy standardy opieki medycznej poszerzając skład dyżurnego zespołu medycznego. Zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych podejmujemy dodatkowe działania dotyczące utrzymania czystości obiektu, toalety zostaną doposażone w dozowniki z płynem myjącym o wysokich parametrach dezynfekujących i bakteriobójczych. Dodatkowo we wszystkich toaletach oraz w lobby, punktach gastronomicznych oraz przy salach seminaryjnych będą rozstawione specjalne standy z płynami do dezynfekcji dłoni. W toaletach zostaną wywieszone w dwóch językach szczegółowe instrukcje WHO o sposobie mycia rąk. Wszystkie klamki, poręcze i uchwyty będą systematycznie czyszczone specjalnymi płynami dezynfekującymi.

W celu minimalizacji kontaktów z osobami narażonymi na kontakt z zakażonymi wirusem, poprosiliśmy wystawców z terenu Chin i Korei o rezygnację z udziału w targach. Nasza prośba spotkała się z dużym zrozumieniem, za co jesteśmy tym firmom ogromnie wdzięczni. Dla wszystkich jest również rzeczą oczywistą, że nie przyjadą wystawcy z terenów objętych kwarantanną. 

Jednocześnie pragniemy zdementować nieprawdziwe informacje: prócz wystawców z Chin i Korei, których poprosiliśmy o powstrzymanie się od przyjazdu do Krakowa, żadna firma nie zrezygnowała z obecności na targach. Wszystkie sesje naukowe i szkolenia będą się odbywały zgodnie z planem. Obecność potwierdziły również zorganizowane grupy stomatologów ze Słowacji i Ukrainy.

Wierzymy w odpowiedzialność i rozsądek uczestników targów, w ich racjonalne zachowanie i nie uleganie panice, o co również apelował GIS.
 
Źródło: krakdent.pl