Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniach 25-27 listopada 2022 r., w warszawskim hotelu Hilton odbędzie się jubileuszowy - XX Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging organizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie oddział w Warszawie. 

 

Kongres PTMEiAA, to wielkie święto medycyny estetycznej i jedno z najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie. Uczestnicy – lekarze podczas Kongresu otrzymają potężną dawkę wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, przekazaną przez ekspertów z Polski oraz ze świata. Warto podkreślić, że jak co roku, wśród wykładowców znajdą się największe autorytety medyczne, cieszące się prestiżem i ogromnym szacunkiem środowiska medycznego.

Pełny program wydarzenia: PROGRAM

Również wśród Sponsorów, Wystawców oraz Partnerów Kongresu będzie można spotkać firmy mające znaczący wpływ na rozwój oraz wysoki poziom medycyny estetycznej w Polsce. Dzięki nim Uczestnicy będą mogli poznać nowości, trendy, a także zapowiedzi z tej dziedziny.

Kongres po raz pierwszy w historii otrzymał certyfikat INFARMY, a to oznacza, że wydarzenie spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Przejrzystości oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizatorów, wykładowców, programu, Wystawców, Partnerów oraz Sponsorów znajdują się na stronie Kongresu www.icaam.pl

Komitet naukowy Kongresu: 
Prof. dr. hab. n. med. Paweł Surowiak - Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieniek
Prof. Andreii Kharkov (Ukraina)
Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
Prof. Vladimir Tsepkolenko (Ukraina)
Dr hab. n. med. Joanna Czuwara
Dr n. med. Piotr Drozdowski
Dr n. med. Cezary Pszenny
Dr n. ekon. lek. med. Dorota Wydro

Komitet organizacyjny: 
Waldemar Jankowiak - Wiceprezes PTMEiAA - Przewodniczący
Dorota Wydro - Koordynator
Krzysztof Jacek Kaczyński
Marek Krzemiński
Cezary Pszenny

 

Serdecznie zapraszamy!