W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 panującą w Polsce i na świecie, planowany wcześniej, jubileuszowy 20 Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, planowany w terminie 24-27.09.2020 nie odbędzie się w swojej klasycznej postaci. W zamian Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging organizuje I Międzynarodowy e-Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, w dniach 25-27.09.2020 roku.

 

Międzynarodowy e-Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging to nowe internetowe wydarzenie, korzystające z marki istniejącego, corocznego kongresu medycyny estetycznej organizowanego przez PTMEiA-A. W świetle obecnego zagrożenia epidemiologicznego celem wydarzenia jest przekuć obecnie obowiązujące ograniczenia w nową możliwość i utworzyć międzynarodową, internetową platformę wymiany doświadczeń i opinii bez geograficznych ograniczeń.

Kongres odbędzie się w całości online. Kongres przeznaczony jest dla lekarzy medycyny i lekarzy dentystów, wezmą w nim udział także firmy z szeroko rozumianej branży medycyny estetycznej i anti-aging.

Celem Kongresu jest poinformowanie uczestników o najnowszych osiągnięciach, publikacjach i propozycjach w dziedzinie medycyny estetycznej i anti-aging. Chcąc zapewnić jak najwyższy poziom, dynamikę spotkania i skłonić do dyskusji zaproszonych ekspertów, zorganizujemy 4 półtoragodzinne bloki składające się z 3 półgodzinnych, tematycznie zróżnicowanych konferencji. Każda z nich dotyczyć będzie innego tematu i zawierać będzie 15-minutowe wcześniej przygotowane wystąpienie oraz 10-15 minutową dyskusję zaproszonych ekspertów, z których niektórzy będą znajdować się w studio a z innymi będziemy łączyć się internetowo na żywo.

Bloki zostaną podzielone 3-minutowymi przerwami. Co 1,5 godziny przewidziana jest półgodzinna przerwa kawowa, natomiast pomiędzy godziną 13.00 a 14.30 odbędzie się przerwa lunchowa.

W niedzielę Kongres rozpocznie się o godz. 9.30 i trwać będzie do godziny 13.00. Złożony będzie z typowych 10-15 minutowych prezentacji kongresowych. Różnorodna formuła kongresu ma na celu dostarczenie uczestnikom najnowszych informacji z interesujących ich dziedzin w oparciu o Evidence Based Medicine, a także umożliwienie prezentacji swych osiągnięć, a wszystko to w oparciu o dyskusje z udziałem najbardziej znamienitych ekspertów z całego świata. Nad sprawnością przebiegu Kongresu oraz koordynacją czatów będą czuwać moderatorzy.

Cały Kongres będzie dostępny dla jego uczestników online do końca roku 2020. Więcej informacji na stronie iecaam.pl 

 

Prezes PTMEiA-A o e-Kongresie