Bardziej świadomy swoich potrzeb, dbający o odpowiednie nawyki tak w życiu codziennym, jak i w pielęgnacji, dążący do lepszego samopoczucia i poszukujący sposobów na radzenie sobie ze stresem – czy taki właśnie jest współczesny mężczyzna?

 

Twardy, skupiający się na życiu zawodowym, nieprzywiązujący uwagi do drobiazgów i codziennych rytuałów przypisanych kobietom - wydaje się, że taki obraz mężczyzny jest już przeszłością. Jaki zatem jest ten współczesny mężczyzna i jaka jest nowoczesna definicja męskości? Na te pytania próbują odpowiedzieć nasi eksperci: Ewa Ciesielska, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta oraz Chris Krakowski, właściciel i CEO marki Kovalite SKIN specjalizującej się w męskiej pielęgnacji.

- Współczesny mężczyzna akceptuje równość, partnerstwo, a męskość nie oznacza dominacji, lecz współdziałanie i demokratyczność. Ponadto, akcentowane są nie tylko cechy męskie, ale również kobiece. Wśród cech nowego modelu męskości wymienia się także takie cechy, jak: nastawienie na konsumpcję, preferowanie etyki przyjemności, a nie etyki pracy, osobowość narcystyczną i dbałość o własne ciało - mówi w rozmowie z Zatoką Piękna psycholog Ewa Ciesielska. - Społeczne oczekiwania, jak również stereotypy dotyczące mężczyzn, uległy w ostatnich dekadach przeobrażeniom – dodaje.

Komentarz eksperta

Ewa Ciesielska
Ewa Ciesielska
Współczesny mężczyzna akceptuje równość, partnerstwo, a męskość nie oznacza dominacji, lecz współdziałanie i demokratyczność.

Definicja męskości się zmienia i przyznaje to sama psycholog na podstawie własnych obserwacji ze spotkań indywidualnych z klientami. Oczywiście, część mężczyzn sztywno trzyma się swoich założeń i wyobrażeń na temat tego, co męskie. - Wtedy widoczne jest to w zachowaniach, jest pewna sztywność w myśleniu w obrębie postrzegania męskości, mocno pilnowane są granice pomiędzy tym, co przynależy do atrybutów męskich, a co kobiecych - podkreśla Ewa Ciesielska.

 

Jesteśmy świadkami ewolucji kulturowej

Czy to koniec tradycyjnego podziału na role kobiece i męskie? Jeszcze nie, jednak zaczyna się on zacierać. - Właściwie jesteśmy świadkami ewolucji kulturowej, która idzie w kierunku zatarcia różnic. Mężczyźni, z którymi rozmawiam, mają w sobie więcej uważności, ale też lęku przed tym, że nie wpisują się w oczekiwania i standardy, które są im narzucone przez stereotypy kulturowe związane z płcią – zauważa psycholog. Jak podkreśla nasza rozmówczyni, dodatkowo człowiek zmienia się na przestrzeni lat swojego życia.

Istotne, jeśli chodzi o zmiany w postrzeganiu męskości, jest również środowisko, w którym mężczyzna dorastał. - Jest spora grupa mężczyzn, którzy byli wychowywani przez samotne kobiety, albo w swoim otoczeniu mieli wiele kobiet - matki, siostry, ciotki, babki. Możemy zauważyć u nich większą wrażliwość i wyższy poziom empatii – dodaje Ewa Ciesielska.

Czy jednak zmiany, jakie zachodzą, wystarczą, by stwierdzić, że doszło już do rewolucji? Ekspertka tego nie potwierdza, jednak przyznaje, że doszło do widocznych zmian. Na wizerunek mężczyzny, jego codzienne nawyki, podejście do swojego wyglądu, zdrowia i ról w społeczeństwie, wpływają przekazy dotyczące płci.

- Współczesny mężczyzna w dobie kultury masowej, poprzez wszechobecne media i reklamę, został niejako zmuszony do zainteresowania się swoim ciałem. Atrakcyjność fizyczna jest bowiem obecnie postrzegana jako istotny czynnik osiągnięcia sukcesu, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym – zauważa psycholog. - Mass media dostarczają nam gotowe kryteria związane z wyglądem męskiego ciała. Muskularna sylwetka nadal przez dużą część społeczeństwa jest łączona z silną psychiką i odwagą, co się będzie przedkładać na to, w jaki sposób mężczyzna może myśleć o własnym wyglądzie – dodaje.

Kovalite Krem
Kovalite 

Nacisk na atrakcyjność fizyczną w pewien sposób zauważalny jest również w reklamach męskich kosmetyków. - Jeżeli przyjrzymy się produktom dla mężczyzn, a szczególnie kosmetykom, to możemy zauważyć, że w strategii sprzedaży tych produktów jest odniesienie się do męskości np. siły, dominacji. Reklamy koncentrujące się na muskularnym ciele męskiego modela, który symbolizuje siłę i dominację, reklamy, w których mężczyzna triumfuje nad żywiołami przyrody – wylicza psycholog.

 

Od męskiej pielęgnacji do wellbeing

Choć takie reklamy podtrzymują stereotypy płciowe, jak zauważa ekspertka, producenci starają się neutralizować obawy i niepokoje mężczyzny związane z używaniem kosmetyków. To zresztą otwiera też drzwi producentom kosmetyków dla mężczyzn. Bardziej zauważalne stało się to w ostatnich latach, kiedy zaczęto przywiązywać większą wagę do samopoczucia.

- Korzyści z dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego stały się ważniejsze od 2020 roku. Pandemia pokryła się z zachodzącymi zmianami w definicji męskości postępującej z różną prędkością na całym świecie. Poza kruszejącym wizerunkiem niezniszczalnego macho, nowoczesny mężczyzna znajduje więcej przestrzeni na rozmowy o przygniatającym go stresie. Mężczyźni z różnych grup wiekowych częściej koncentrują się na dobrym samopoczuciu psychicznym i dbaniu o siebie, co w konsekwencji wpływa na budowanie zdrowych nawyków. Przy okazji takie podejście re-definiuje wizerunek mężczyzny i przesuwa środek ciężkości w kierunku pogłębionej świadomości jak zarządzać swoim ciałem i psychiką. Marki kosmetyczne będą musiały zrozumieć, że odwoływanie się do wizerunku muskularnego samca alfa staje się niewystarczające, aby przekonać młodsze pokolenia facetów – zauważa Chris Krakowski, właściciel i CEO marki Kovalite SKIN specjalizującej się w męskiej pielęgnacji.

Komentarz eksperta

Chris Krakowski
Chris Krakowski
Mężczyźni z różnych grup wiekowych częściej koncentrują się na dobrym samopoczuciu psychicznym i dbaniu o siebie, co w konsekwencji wpływa na budowanie zdrowych nawyków.

Faktem jest, że współczesny mężczyzna bardziej troszczy się o własne samopoczucie, także przez zmianę nawyków, nie tylko pielęgnacyjnych. - Rośnie świadomość tego, w jaki sposób dbać o siebie, swoje zdrowie, swój dobrostan. Mężczyźni budują nowe nawyki, takie, które są korzystniejsze dla samopoczucia i zdrowia. Coraz częściej mężczyźni decydują się na wprowadzenie codziennego ruchu do swojego repertuaru zachowań, pojawia się dbałość o dietę czy o wygląd fizyczny – przyznaje Ewa Ciesielska.

 

Jak mężczyznom wychodzi zmiana nawyków?

Tu pojawiają się problemy. - Przy ich budowaniu panowie mają tendencję do przesady i źle interpretują wellbeing, zamieniając go na pęd ku tężyźnie fizycznej, ale to też się powoli zmienia. Grupa mężczyzn z największym zainteresowaniem wellbeing jest w przedziale wiekowym 35-44 lata. Przy czym 30% tej grupy uważa, że oferta wellbeing dla mężczyzn jest zbyt uboga – mówi Chris Krakowski. - To samo dzieję się w kategorii męskiej pielęgnacji, która w Polsce mocno zaczęła się rozpędzać nie tak dawno. Tutaj też rośnie coraz większa grupa odbiorców świadomych. Takich, dla których jakość składników i formuły odgrywają coraz większą rolę, a sama pielęgnacja staje się częścią codziennych, zdrowych nawyków – dodaje.

Na pewne ryzyko zwraca uwagę psycholog, ponieważ granica między tym, co zdrowe, a tym, co szkodliwe, może się zatrzeć. - Coraz częściej mężczyźni mierzą się z zaburzeniami odżywiania czy niezadowoleniem ze swojego ciała pod postacią bigoreksji. W obu przypadkach możemy mówić o zaburzeniach, które wymaga oddziaływań psychoterapeutycznych – przestrzega psychoterapeutka. - W dbaniu o zdrowie psychiczne, dobrostan, występuje pewien zakres optymalnego przystosowania do wymagań związanych z odgrywaniem ról kobiecych bądź męskich. Zachowania wskazujące na nadmierne bądź niewystarczające przystosowanie do wymogów mogą być kwalifikowane jako symptom zaburzeń – podkreśla Ewa Ciesielska.

Większa świadomość na temat budowania zdrowych nawyków i dbania o własne samopoczucie uchodzi jednak za korzystną. Tak samo pozytywny wydźwięk ma fakt, że grupa świadomych odbiorców, w tym produktów do męskiej pielęgnacji, rośnie. - Dzięki nim między innymi definicja self-care ewoluuje, skupia się na samopoczuciu psychicznym i wciąga mężczyzn w swój świat – podsumowuje Chris Krakowski. 
 

Artykuł powstał w ramach cyklu Zmieniamy nawyki z Kovalite, mającego na celu zwiększenie świadomości mężczyzn dotyczącej prawidłowych nawyków pielęgnacyjnych oraz pomoc w dążeniu do lepszego samopoczucia i radzenia sobie ze stresem każdego dnia.

Więcej informacji o marce Kovalite SKIN na www.kovalite.com