Zabiegi medycyny estetycznej w większości polegają na podskórnym wstrzyknięciu określonego środka np. kwasu hialuronowego oraz oparte są na przerwaniu ciągłości tkanki skórnej. Zaś zabiegi kosmetyczne nie powinny być oparte na tak specjalistycznej ingerencji. Na rynku funkcjonuje wiele placówek, w których można skorzystać z usług upiększających, w tym z zakresu medycyny estetycznej dlatego należy dokonywać świadomych wyborów.

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę

Komentarz eksperta

Adwokat Honorata Janik-Skowrońska
Adwokat Honorata Janik-Skowrońska
Wybierając specjalistę i gabinet warto robić to świadomie. Należy przyjrzeć się temu, kto wykonuje takie zabiegi, jakie ma uprawnienia, kwalifikacje, ubezpieczenia. Należy upewnić się, czy gabinet i standardy w nim przestrzegane spełnią normy określone prawem.

Warto pamiętać, że oddając się w ręce osoby, która ma sprawić, że będziemy „piękniejsi” powierzamy jej jedno z naszych największych dóbr osobistych jakim jest nasze zdrowie i wygląd zewnętrzny. Dobra osobiste są chronione na mocy art. 23 k.c.

 

Poniżej kilka przydanych informacji:

Kto może wykonywać zabiegi kosmetyczne? A kto zabiegi z zakresu medycyny estetycznej?

Technik usług kosmetycznych i jego poziom  kwalifikacji reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184). Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej; 2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; 3) udzielania porad kosmetycznych; 4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Kosmetolog zaś to osoba, która ukończyła studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia. Absolwent tych studiów powinien być przygotowany do prawidłowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, samodzielnego sporządzania kosmetyków oraz dokonywania odpowiednich obliczeń chemicznych, klasyfikowania i weryfikowania przydatności różnych substancji do pielęgnacji ciała – z uwzględnieniem możliwości wystąpienia alergii i wpływu kosmetyków na organizm człowieka, rozpoznawania choroby skóry i współpracowania z dermatologiem, aby pomóc klientowi zarówno ze skórą zdrową jak i defektami.

POWYŻSZE OSOBY NIE MAJĄ PRAWA DO WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODMIOTACH LECZNICZYCH takich jak zabiegi z zakresu medycyny estetycznej połączonych z ingerencją w tkanki.

Na rynku jednak funkcjonuje wiele gabinetów kosmetycznych, które w swoich usługach oferują wypełnianie skóry twarzy kwasem hialuronowym. Zabieg ten łączy się z przerwaniem tkanek, i jako takie świadczenie powinno być wykonywane przez podmioty wykwalifikowane, tj. lekarzy.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko lekarze w zakresie swoich umiejętności mogą wykonywać wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne. Tak więc podawanie kwasu hialuronowego pozostaje w zakresie  ich kompetencji.

Jakie warunki sanitarne muszą spełniać poszczególne gabinety?

Lekarski- przepisy regulujące wymagania sanitarne co do ich gabinetów- przede wszystkim art. 22 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 739). 

Kosmetyczny- co do gabinetów kosmetycznych z dniem w stycznia 2012 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej określające standardy sanitarne dla firm usługowych z tej grupy. Do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zmieniający w/w rozporządzenie.

 

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z ZABIEGÓW:

Po pierwsze należy szczegółowo zapoznać się z informacjami na temat danej osoby/placówki u której zamierzamy dokonać określonych zabiegów. Nadto Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti Aging wydaje specjalistom z medycyny estetycznej certyfikaty oraz prowadzi listę lekarzy certyfikowanych na stronie internetowej www.certyfikowani.org. Na pierwszej wizycie należy zdobyć dalsze informacje na temat lekarza, o proponowanych zabiegach i preparatach. Ponadto należy upewnić się na jaką kwotę dana placówka jest ubezpieczona. Należy pamiętać aby podchodzić z wielką ostrożnością do wszelkich zniżek i promocji. Sposobem na uchronienie się przed poważnymi powikłaniami jest wybieranie tych gabinetów, w których możemy uzyskać pełną informację na temat wykształcenia personelu tam pracującego w tym lekarza i stosowanych preparatów. Należy również pytać lekarzy o ich doświadczenie. Aby zweryfikować to, czy specjalista, do którego się udajemy, posiada odpowiednie kwalifikacje, warto sprawdzić, czy ukończył podyplomową szkołę w tym kierunku i wskazywane było powyżej, czy jest on lekarzem certyfikowanym przez stowarzyszenie zrzeszające lekarzy medycyny estetycznej.

 

ZATEM JAK WYBRAĆ SPECJALISTĘ - RÓŻNICE?

Gabinet kosmetyczny może zostać stworzony przez każdego, kto posiada dyplom technika, zakupi niezbędny sprzęt i przejdzie jednodniowy kurs jego obsługi.

 Lekarze natomiast posiadają szerszy poziom kształcenia, każdy gabinet lekarski jest zarejestrowany.

Placówki medyczne z obowiązkowym ubezpieczeniem

Kosmetyczki nie muszą mieć wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, lekarze zaś taką polisę muszą mieć (jest to wymóg prawa).

Gabinety lekarskie, ośrodki, podmioty lecznicze są kontrolowane o czym stanowi art. 118 ustawy o działalności leczniczej, pod względem zarówno zgodności z prawem jak i pod kątem medycznym. Działalności w zakresie kosmetyki takiej kontroli nie przechodzą.

Obowiązujące przepisy prawa nie regulują kwestii wykonywania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nie posiadające wykształcenia lekarskiego.

Podsumowując więc należy stwierdzić, że z dużym rozsądkiem należy podchodzić do korzystania z usług służących upiększaniu. Jeżeli chodzi o zabiegi kosmetyczne, warto skorzystać z usług dobrej kosmetyczki lub kosmetologa. Natomiast wszelkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej powinny być wykonywane wyłącznie przez lekarzy medycyny estetycznej, w odpowiednio przygotowanych do tego gabinetach.

 

Adwokat Honorata Janik-Skowrońska

Adwokat Honorata Janik – Skowrońska ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła etatową aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Następnie uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku.

Zajmuje się szeroko rozumianym prawem medycznym, w tym doradza podmiotom medycznym (Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie)

W 2012 r. została laureatką w Konkursie Profesjonaliści FORBESA – zawody zaufania publicznego w kategorii ADWOKAT w województwie pomorskim.