Hasło HIGIENA RĄK CHRONI CIEBIE I MNIE! wciąż wymaga nieustannego propagowania. 


Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) szacuje, że w europejskich placówkach opieki zdrowotnej dochodzi rocznie do około 8,9 miliona zakażeń.* Ręce to podstawowy wektor transmisji zakażeń.**
Natomiast właściwie prowadzona higiena rąk przyczynia się do redukcji liczby patogenów na poziomie 99,999%.***

Chcąc zmniejszyć liczbę zakażeń szpitalnych poprzez promowanie higieny rąk Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła w 2005 roku 5 maja Światowym Dniem Higieny Rąk. Do programu przystąpiło 170 krajów, w tym Polska. Jak co roku w maju w ramach akcji przedstawiciele Schulke Polska, posiadający certyfikaty WHO z dziedziny higieny rąk, przeprowadzają szkolenia w placówkach medycznych.
Właściwa higiena rąk stanowi podstawowy element prewencyjny w zakresie profilaktyki zakażeń - chroni pacjentów, ale także personel placówek medycznych. To zespół czynności, na które składają się: dezynfekcja, mycie, pielęgnacja i stosowanie rękawic. Dezynfekcja jest kluczowa, bo w największym stopniu redukuje miano patogenów. Doniesienia naukowe są jednak niepokojące. Wskazują na spadek poziomu przestrzegania zasad dezynfekcji rąk po pandemii COVID-19.****

Jolanta Korczyńska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych określa dezynfekcję rąk w obszarze medycznym mianem ścian nośnej profilaktyki zakażeń w ochronie zdrowia i jednoznacznie wskazuje, że redukcja ryzyka zakażeń szpitalnych będzie zawsze w konieczny sposób pochodną poziomu compliance w zakresie higieny rąk.
Dr n. med. Mirosława Malara prezes Europejskiego Stowarzyszenia Epidemiologii i Higieny, ekspert Kolacji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali podkreśla wagę dezynfekcji w profilaktyce zakażeń i wskazuje ją jako główny cel na ten rok dla Stowarzyszenia. „Podstawowym celem naszej działalności jest upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń. Chcemy podkreślać ważność higieny, aseptyki w dziedzinach, w których udziela się świadczeń związanych np. z przerwaniem ciągłości skóry i niosą ze sobą duże niebezpieczeństwo dla zdrowia.”
Izabela Guziak prezes Schulke Polska, Czechy, Słowacja dodaje: „Wyzwaniem współczesnej medycyny jest rosnąca oporność na antybiotyki. Mówi o tym od lat WHO. W obliczu tych faktów waga właściwej higieny rąk staje się kluczowa, jeśli chodzi o profilaktykę zakażeń. Stąd wynika zaangażowanie Schulke – lidera w obszarze higieny w edukację na ten temat.”

Higieniczne mycie rąk
Higieniczne mycie rąk

Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i być wykonywane przy pomocy ciepłej wody oraz mydła z uwzględnieniem kciuka, przestrzeni pomiędzy palcami, wierzchu dłoni i nadgarstków. Niestety wciąż wielu pacjentów nie robi tego tak często jak trzeba i w odpowiedni sposób. 

* Suetens et al, 2018, Euro Surveill.
** KRINKO, 2016, Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens
*** https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7094481/
**** HAND-KISS, https://www.nrz-hygiene.de/KISS-Modul/anleitungen/KISS/HAND
*****https://www.gov.pl/web/psse-chelmno/5-maja-2022---swiatowy-dzien-higieny-rak---zjednoczmy-sie-dla-bezpieczenstwa-myjmy-rece