Doroczna Gala Pracodawców Pomorza jest największą i wyjątkową imprezą pomorskiego środowiska gospodarczego organizowaną przez „Pracodawców Pomorza" podczas której wręczane są statuetki Pomorski Pracodawca Roku.  Zatoka Piękna jako redakcja, należąca do GAB Media - Członka Pracodawców Pomorza jest stałym uczestnikiem tego wydarzenia.

 

Nagradzani przedsiębiorcy to tacy, którzy zdobyli silną pozycję rynkową uzyskując jednocześnie dobre wyniki gospodarcze. W codziennej działalności przestrzegają zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu zapewniając pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji.

Nagroda
Nagroda


Gala jest stałym elementem corocznego kalendarza spotkań środowiska gospodarczego z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych oraz świata nauki i kultury. Podczas Gali zostaną wręczone też nagrody specjalne przyznawane przez "Pracodawców Pomorza" w tym m.in.:

Złoty Oxer
Złoty Oxer


Złoty Oxer to nagroda przyznawana wyjątkowym przedsiębiorcom, którzy budując od podstaw swoją firmę, kierowali się wizją rozwojową i konsekwencją w realizacji przyjętych celów strategicznych.

Premium Cooperatio
Premium Cooperatio

Primum Cooperatio im. Prof. Bolesława Mazurkiewicza,czyli „Nade Wszystko Współpraca”, to nagroda przyznawana dla naukowca, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca środowiska naukowego z gospodarką.

Negotium Pro Cultura
Negotium Pro Cultura

Negotium Pro Cultura czyli „Biznes dla Kultury”, dla przedsiębiorcy, który udowodnił, że można skutecznie promować oraz wspierać kulturę i sztukę.

 

Więcej informacji na temat tego wydarzenia na pracodawcypomorza.pl