Warto podkreślać i pamiętać, że sprzedaż produktów stosowanych w medycynie estetycznej wymagać powinna należytej uwagi oraz spełniania określonych, właściwych wymagań regulacyjnych, a także zapewnienia odpowiedniej przejrzystości i informacji w tym zakresie. Działający w Polsce dystrybutorzy wskazują na przykład dla jasności, że niektóre certyfikowane wyroby medyczne pojawiają się w sprzedaży online, choć oni sami – jako autoryzowani sprzedawcy w Polsce – nie prowadzą sprzedaży internetowej takich produktów ze swojej oferty.

 

Do dystrybutorów dociera coraz więcej pytań lub wątpliwości na temat preparatów. Okazuje się na przykład, że produkty wykorzystywane podczas zabiegów estetycznych, rozprowadzane mogą być także w sposób niewystarczająco transparentny, co chociażby powoduje powstanie wspomnianych pytań i wątpliwości, które w szczególności mogą także odnosić się do kwestii spełniania odpowiednich wymogów regulacyjnych w tym zakresie. Pojawiać się mogą te kwestie choćby w kontekście produktów stosowanych w mezoterapii. Dlatego też, odpowiednia przejrzystość i informacja przy sprzedaży służą także zapewnieniu prawidłowości dystrybucji produktów stosowanych w medycynie estetycznej.

Przyczyniać się to może także do zapewniania jakości samych produktów, a także pomagać może w ograniczaniu dostępności lub zwalczaniu podróbek lub sfałszowanych produktów lub chociażby takich, które nie spełniają wymogów regulacyjnych. Nielegalny lub niespełniający wymagań regulacyjnych obrót preparatami do zabiegów medycyny estetycznej jest bowiem problemem zarówno w Europie, jak i Azji. Autoryzowani sprzedawcy nie pozostawiają tych wyzwań lub powstających wątpliwości bez odpowiedzi.

- Często kierowane są do nas różne pytania lub sygnalizowane wątpliwości lub kwestie problemowe, dotyczące produktów, w tym wyrobów medycznych, które są sprzedawane on-line. Dlatego też, transparentnie i wyraźnie staramy się informować, że Fenice Sp. z o.o. nie sprzedaje on-line wyrobów medycznych ze swojej oferty. Tym samym, produkty dostępne w sprzedaży on-line nie pochodzą od Fenice Sp. z o.o., jako autoryzowanego dystrybutora w Polsce, wskazanego przez producenta - informuje Agata Korneluk, PR & Marketing Manager z Fenice Sp. z o.o.

- Mówiąc wprost - nie mamy wiedzy, co to są za produkty dostępne on-line, skąd one pochodzą i jakie spełniają wymagania. Dlatego też, zwracamy uwagę Państwa – w szczególności lekarzy - aby nie traktować tych produktów, dostępnych on-line, jako produktów z oferty Fenice sp. z o.o., gdyż w szczególności nie mamy wiedzy na ich temat i nie my je oferujemy – dodaje Agata Korneluk.

Dystrybutorzy stosowne informacje kierują zarówno do lekarzy, jak i za ich pośrednictwem do pacjentów. Powód? Bezpieczeństwo obu grup i zaufanie, które powinno być fundamentem rynku. Szczególnie w przypadku takich zjawisk jak podrabianie produktów to, jako że często ich oryginalni producenci korzystają z opatentowanych technologii, niemożliwe jest odpowiednie odtworzenie oryginału. Kupując preparat z niepewnego lub nietransparentnego źródła, może się okazać w konsekwencji, że otrzyma się środek z nieznaną lub nie spełniającą wymagań regulacyjnych zawartością, który przy zastosowaniu podczas zabiegu może wywołać problemy a nawet silne skutki uboczne. Szczególnie to jest ważne w odniesieniu do produktów stosowanych przy iniekcjach.

- Omawiane zagadnienia uważamy za istotne również z punktu widzenia informacji dla użytkowników wyrobów medycznych. W szczególności bowiem pacjent zakładać może, że wykonujący lekarz zabieg pracuje na wyrobach, które spełniają przewidziane wymagania regulacyjne oraz są odpowiednio dystrybuowane. Dlatego też, zdecydowaliśmy się, jako Fenice Sp. z o.o., na przekazanie informacji na temat tego, że nie prowadzimy sprzedaży on-line - podkreśla Agata Korneluk. Dzięki temu, chcemy transparentnie wskazać, na jakich zasadach my sprzedajemy produkty i zapewnić odpowiednie informacje na ich temat.

Korzystając z usług medycyny estetycznej, należy pamiętać o tym, że zabieg musi być przeprowadzony zgodnie z zasadami sztuki i bezpieczny zarazem. Warto podkreślić, że zwiększa takie bezpieczeństwo poddawanie się zabiegom w autoryzowanych gabinetach. Lekarze medycyny estetycznej, współpracując z autoryzowanymi dystrybutorami, przechodzą również szkolenia ze stosowania oferowanych produktów oraz ich bezpieczeństwa.