dr Ewa Chomik

dr Ewa Chomik

Specjalista protetyki stomatologicznej w Noir Dental Clinic.

Studia na Akademii Medycznej (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) ukończyła w 2009 roku, po czym rozpoczęła staż podyplomowy w Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Już podczas studiów protetyka stomatologiczna zaczęła jawić się jako największa pasja. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jako asystent.

Rozpoczęła badania naukowe nad komórkami macierzystymi pochodzenia zębowego, które w 2012 roku zaowocowały obroną pracy doktorskiej. W tym samym czasie odbywała również szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej, zakończone złożeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w listopadzie 2016 roku. Biorąc udział w licznych krajowych i zagranicznych kursach oraz kongresach, również jako wykładowca, wdrażała i rozwijała pozyskane umiejętności w swojej codziennej praktyce klinicznej. Jest współautorką prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu European Academy for Osseointegration w Rzymie (EAO 2014), w Sztokholmie (EAO 2015) i Paryżu (EAO 2016). Jako aktywny człowiek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) uczestniczy w organizowanych przez nią spotkaniach szkoleniowych ucząc się od największych sław protetyki oraz stomatologii estetycznej. Jest współzałożycielką instytucji szkoleniowej High End Dentistry.

Azymutem pracy zawodowej niezmiennie pozostają dla dr Ewy techniki odbudowy funkcji i estetyki zębów na bazie wirtualnego planowania uśmiechu, zarówno na zębach własnych pacjenta, jak i na implantach stomatologicznych.