Zebraliśmy kilka najczęstszych pytań, jakie interesują przedsiębiorców z branży beauty, w tym właścicieli salonów kosmetycznych i fryzjerskich, klinik medycyny estetycznej  w temacie tarczy antykryzysowej i tarczy antykryzysowej 2.0. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby samozatrudnione, a na jakie firmy zatrudniające do 9 osób i większe? Jak ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS, postojowe i dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników? A także, czy zamknięte salony mogą prowadzić działania online? O tym m.in porozmawialiśmy z Żanetą Hejne, właścicielką Kancelaria Usług Księgowych Hejne & Zaremba w Gdańsku. Zapraszamy do oglądania programu Rozmowy z ekspertami. O biznesie beauty podczas pandemii koronawirusa.

 

Posłuchajcie!

Nagranie z dn. 16 kwietnia br.

 

Tematy rozmowy z ekspertem:

 1. Co tarcza antykryzysowa oferuje samozatrudnionym?
 2. Czy można skorzystać ze zwolnienia z ZUS jednocześnie z postojowym?
 3. Co tarcza antykryzysowa oferuje przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 osób?
 4. Kto płaci pracownikom pensje i ZUS?
 5. Co znajdzie się w tarczy antykryzysowej 2.0 dla firm zatrudniających pow. 9 osób?
 6. Czy zamknięte salony mogą prowadzić działania online (sprzedawać bony podarunkowe i kosmetyki, publikować posty na FB, prowadzić konsultacje online, teleporady płatne i bezpłatne)?
 7. Czy należy zgłosić rozszerzenie działalności w CEIDG?
 8. Jak ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników?
 9. Czy po „odmrożeniu” gospodarki będzie można nadal korzystać z finansowego wsparcia?

 

Ekspert programu: 

Żaneta Hejne, właścicielka Kancelaria Usług księgowych Hejne & Zaremba w Gdańsku

 

Pytania do ekspertów programu wysyłajcie na adres naszej redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

! Poniżej publikujemy zebrane informacje dotyczące aktualnych form pomocy. Dane te mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Szczegółowe procedury poszczególnych postępowań administracyjnych znajdują się na oficjalnych stronach wspomnianych urzędów oraz są aktualizowane zgodnie z zatwierdzanymi aktami prawnymi.

 

Umorzenie składek ZUS

 • Osoba samozatrudniona bez pracowników
 • Przedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników

Kto umarza?

ZUS - na marzec, kwiecień i maj

Wysokość:

do wysokości składek ZUS - ale uwaga, zwolnienie z opłacania składek oznacza, że dla ciągłości ubezpieczenia uważa się je za zapłacone, jednak dla potrzeb podatku dochodowego tak nie jest, zatem w przypadku osób opłacających tylko składkę zdrowotną - korzyść jest niewielka, jeśli ktoś nie ma obowiązku, ale deklaruje wyższe składki - to do wysokości minimalnych składek.

Jaki wniosek?

RDZ

Warunki przychodowe/spadek przychodów:

 • Osoba samozatrudniona bez pracowników: limit 15681 zł przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Przedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników: brak limitu przychodów, nie musi być spadku przychodów

Termin złożenia wniosku:

Do 30 czerwca 2020 roku, ZUS umarza składki w terminie 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej, za ostatni miesiąc wskazany we wniosku (deklaracje rozliczeniowe za maj wysyłamy do 15 czerwca)

Inne dane:

PKD prowadzonej działalności, w przypadku spółek dane o kondycji finansowej

 

Świadczenie postojowe

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza - bez pracowników
 • Karta podatkowa - bez VAT 
 • Działalność gospodarcza z pracownikami
 • Zleceniobiorca - wypełnia Płatnik

Kto wypłaca?

ZUS - na razie jest to świadczenie jednorazowe

Wysokość:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza - bez pracowników: 2080 zł
 • karta podatkowa - bez VAT (czyli nie ma jak sprawdzić jaki jest przychód): 1300 zł
 • działalność gospodarcza z pracownikami: 2080 zł
 • zleceniobiorca - wypełnia Płatnik: 2080 zł, chyba, że suma przychodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, była niższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia, świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu tych umów.

Jaki wniosek?

RSP-D

Warunki przychodowe/spadek przychodów:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza - bez pracowników
 • karta podatkowa - bez VAT
 • działalność gospodarcza z pracownikami

brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, rozpoczęcie DG przed 1 lutego 2020 roku, DG rozpoczęta i nie zawieszona - spadek 15% przychodów w stosunku do miesiąca poprzedniego, cały przychód jest nie większy niż 15575,74 zł, jeśli działalność została zawieszona - to wówczas nie ma warunku spadku przychodów

 • zleceniobiorca - wypełnia Płatnik

umowa została zawarta przed 1 lutym, umowa nie doszła do skutku, bądź nastąpiło jej ograniczenie, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli 15 575,74 zł

Termin złożenia wniosku:

maksymalnie 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii

Inne dane:

- konieczny jest nr konta, przychód, w przypadku spółek dane o kondycji finansowej

- zleceniobiorca wypełnia Płatnik: należy dołączyć umowę, oświadczenie od zleceniobiorcy, o innych umowach i przychodzie z nich, należy wskazać przychód wynikający z umowy  i przychód osiągnięty, nr konta - wzór w załączeniu

 

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 • Wszyscy przedsiębiorcy

Kto wypłaca/umarza?

Powiatowy Urząd Pracy – maksymalnie przez 3 miesiące

Wysokość:

W zależności od wysokości spadku przychodu:

30% - 1300 zł brutto

50% - 1820 zł brutto

80% - 2340 zł brutto

Jaki wniosek?

wniosek tarcza antykryzysowa trzeba wypełnić raz papierowo, a następnie podpisany dołączyć do wniosku elektronicznego - konieczny epuap – chyba, że złożenie wniosku następuje drogą pocztową/wysyłka papierowa.

Warunki przychodowe/spadek przychodów:

spadek obrotów, w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadający po 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego, miesiąc nie musi zaczynać się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego

Termin złożenia wniosku:

14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

Inne dane:

potrzebny nr dowodu, określenie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, wyższe)  adres e-mail, nr konta, adres zamieszkania

  

Świadczenie z FGŚP

 • Przestój ekonomiczny - czyli pracownik nie pracuje ale dostaje wynagrodzenie. Pracodawca ma możliwość obniżenia pracownikowi pensji o maksymalnie 50%, ale ta pensja po obniżeniu nie może być niższa niż najniższe wynagrodzenie, stosownie do etatu - czyli jeśli ktoś był na pół etatu i zarabiał 1800 zł (czyli na cały miałby 3600) to nie może otrzymywać mniej niż 1300 (pół etatu z najniższego wynagrodzenia). Uwaga! W czasie przestoju pracownik nie pracuje! 
 • Obniżony wymiar czasu pracy - pracodawca może obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy o max 20% ale nie mniej niż do 0.5 etatu - czyli w skrócie pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu - nie można już obniżyć wymiaru czasu pracy. Pracownik pracuje - ale w obniżonym wymiarze

Kto wypłaca? 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  - na 3 miesiące - z możliwością przedłużenia

Wysokość:

Przestój ekonomiczny: 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (patrz kalkulator), dofinansowanie nie przysługuje jeśli dany pracownik w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli 15575,74 zł. 

Obniżony wymiar czasu pracy: 50% wynagrodzenia (czyli nie minimalnego, ale wynagrodzenia pracownika) nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia -  (patrz kalkulator) nie przysługuje jeśli dany pracownik w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Jaki wniosek?

wniosek jest udostępniany na stronach poszczególnych urzędów pracy - raz wypełniany papierowo, raz wniosek on-line (trzeba wypełniony podpisać i zeskanować)

Warunki przychodowe/spadek przychodów:

15 % spadek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po dniu 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego, miesiąc nie musi zaczynać się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, lub 25% spadek obrotów dowolnie wskazanego miesiąca po dniu 1 stycznia 2020 roku do miesiąca poprzedniego, miesiąc nie musi zaczynać się 1 dnia miesiąca kalendarzowego.

Termin złożenia wniosku:

Ostateczny termin 27 września 2020 roku

Inne dane:

należy zawrzeć porozumienie z: organizacjami związkowymi, zakładową organizacją lub przedstawicielami pracowników - jeśli mamy 1 pracownika - to on jest tym przedstawicielem. Tryb wyłonienia przedstawicieli pracowników ma być taki jaki przyjęty u danego pracodawcy. Zakładając, że jednak małe zakłady nie mają "trybu" bo dotąd nikt nikogo nie wybierał - robimy głosowanie - wzór regulaminu w załączeniu.  Porozumienie należy w ciągu 5 dni roboczych przekazać właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.  Niezaleganie ze składkami i podatkami na koniec III kwartału 2019 roku. Dotyczy także zleceniobiorców, o ile ubezpieczenia społeczne są dla nich obowiązkowe.

Do wniosku należy dołączyć kopię porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy - wzór porozumienia w załączeniu. 

 

Wynagrodzenie od starosty

 • Dofinasowanie części wynagrodzeń - starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne. Dofinansowanie dotyczy zarówno wynagrodzeń pracowników jak i zleceniobiorców, pod warunkiem, że ubezpieczenia społeczne są dla tego zleceniobiorcy obowiązkowe. Zatem nie dotyczy zleceniobiorców za których opłacamy jedynie składkę zdrowotną, nie dotyczy studentów. 

Kto wypłaca?

Powiatowy Urząd Pracy

Wysokość:

50%, 70% lub 90% minimalnego wynagrodzenia w zależności od spadku obrotów, spadki odpowiednio 30%, 50% i 80% - (patrzeć kalkulator)

Jaki wniosek?

wniosek jest udostępniany na stronach poszczególnych urzędów

Warunki przychodowe/spadek przychodów:

spadek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających po dniu 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego, miesiąc nie musi zaczynać się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego

Termin złożenia wniosku:

14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Powiatowy Urząd Pracy

Inne dane:

W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8 umowy, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Utrzymanie zatrudnienia przez okres objęty umową oraz przez okres równy temu okresowi - czyli jeśli umowa jest na 3 miesiące, to musimy przez 6 miesięcy utrzymać zatrudnienie.