Dr n.med. Daniel Maliszewski

Dr n.med. Daniel Maliszewski

Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 2008 r. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w ramach rezydentury w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2016 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej oraz za pracę z zakresu biologii raka piersi otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Odbył 11 staży zagranicznych i uczestniczył w ponad 40 kursach międzynarodowych z zakresu chirurgii gruczołu piersiowego. Jako jeden z trzech Polaków, posiada europejski certyfikat kwalifikacji z chirurgii piersi – EBSQ in Breast Surgery. Zajmuje się chirurgią rekonstrukcyjną oraz estetyczną gruczołu piersiowego. Pracuje w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku.