Dr n. med. Anna Kienitz - Orzelska

Dr n. med. Anna Kienitz - Orzelska

Właścicielka „Clinica Ortodontica” w Gdańsku, zajmuje się leczeniem ortodontycznym dzieci oraz dorosłych. Posiada specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej oraz II stopnia z zakresu ortodoncji. W latach 1982 - 2004 była asystentem i starszym wykładowcą Katedry i Zakładu Ortodoncji Akademii Medycznej w Gdańsku. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach ortodontycznych polskich oraz zagranicznych wykładowców. Po odbyciu dwukrotnego stażu w Arlington w Teksasie uzyskała tytuł Alexander Discipline Instructor. Członkini Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.