OFF Label Experts, we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, zakłada nowy kierunek studiów podyplomowych dla lekarzy - Akademia Medycyny Estetycznej i Biznesu. Właśnie rusza nabór na pierwszy rok studiów, zaczynających się w październiku 2022r.

Adresatami studiów są lekarze i lekarze stomatolodzy po ukończonych studiach medycznych, przygotowujący się lub wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, prowadzący lub planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Z myślą o kierunku został stworzony kompleksowy program, który obejmuje wiedzę z zakresu medycyny estetycznej oraz z dziedziny zarządzania, prawa, marketingu i psychologii. Autorami programu są eksperci OFF Label, czyli doświadczeni lekarze specjaliści, uznani w kraju i zagranicą. Przekazywać będą oni szeroką wiedzę opartą na najnowszych osiągnięciach medycyny, czuwając nad ich weryfikacją i wdrożeniem w praktyce.
Kierowniczkami studiów są: Barbara Walkiewicz-Cyrańska oraz Edyta Adamczyk-Kutera.

dr Edyta Adamczyk-Kutera oraz dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska
dr Edyta Adamczyk-Kutera oraz dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska

Przedstawiamy także lekarzy-wykładowców:

 • Przemysław Styczeń
 • Joanna Czuwara
 • Bartosz Pawlikowski
 • Marcin Wiśniowski
 • Lubomir Lembas
 • Iwona Radziejewska-Choma
 • Romuald Olszański
 • Monika Łącka
 • Małgorzata Uchman-Musielak
 • Adrian Rymarczyk
 • Katarzyna Grudzień
 • Magdalena Korwin
 • Bożena Jendrysik
 • Katarzyna Kwarecka
 • Tomasz Pniewski
 • Andrzej Kustra
 • Łukasz Preibisz

Zajęcia praktyczne z zarządzania prowadzone są w małych grupach, co sprzyja efektywniejszej nauce i nabywaniu umiejętności. W ramach zajęć wykorzystywane są różnorodne narzędzia i metody dydaktyczne, w tym analiza studiów przypadków, filmy instruktażowe, dyskusje grupowe z rolami i inne.

Uczelnia zapewnia również dostęp do zbiorów biblioteki Akademii Leona Koźmińskiego, w której znajduje się szereg baz danych zawierających specjalistyczne opracowania oraz artykuły naukowe z zakresu medycyny estetycznej oraz zarządzania. Ponadto każdy z wykładowców będzie przygotowywać materiały szkoleniowe, które udostępniane będą studentom w wersji elektronicznej na specjalnej platformie, a także przedstawi listę rekomendowanych lektur, artykułów i publikacji, które pozwolą słuchaczom na dalsze samokształcenie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: kozminski.edu.pl